26 Cdo 5447/2014

24. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. d)

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové v exekuční věci oprávněného MIRACON s. r. o., se sídlem v Praze 6, Na Šťáhlavce 1555/2, IČO 27601277, proti povinnému E. U., pro 2.010,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu, o zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 31 EXE 1104/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. září 2014, č. j. 66 Co 568/2014-37, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Napadeným usnesením odvolací soud potvrdil výrok usnesení okresního soudu ze dne 6. 6. 2014, č. j. 31 EXE 1104/2014-24, jímž zamítl návrh povinného na zastavení exekuce (pro 2.010,- Kč s úroky z prodlení, smluvní pokutu ve výši 0,25% denně z částky 1.000,- Kč od 8. 10. 2013 do zaplacení a náklady řízení), vedené soudním exekutorem Mgr. Martinem Roubalem, a zrušil výrok, jímž rozhodl o náhradě nákladů řízení.Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 237, § 238 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.”).

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. února 2015


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 26 Cdo 5447/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.5447.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies