IV. ÚS 1167/09

01. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci navrhovatele J. B., ve věci Krajského soudu v Praze sp. zn. C 175/2008, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavnímu soudu byl dne 6. 5. 2009 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu ustanovení § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), směřující do věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. C 175/2008.

Předtím, než přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, zkoumá Ústavní soud, zda návrh obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou splněny podmínky jeho projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu. Jednou z elementárních podmínek pro podání ústavní stížnosti je přitom obligatorní zastoupení stěžovatele advokátem. Přípisem ze dne 12. 5. 2009 byl stěžovatel o této skutečnosti zpraven, a to i přesto, že stěžovateli je již z předchozího řízení před Ústavním soudem známo, že musí být v řízení o ústavní stížnosti zastoupen advokátem. Jelikož nebyl adresát v místě bydliště zastižen, byla mu dne 8. 6. 2009 zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl u doručujícího orgánu, tj. České pošty. Zásilka zde byla uložena od 8. 6. 2009 do 23. 6. 2009. Uplynutím této lhůty nastala tzv. fikce doručení a stěžovateli počala plynout soudcovská 25denní lhůta k odstranění vad návrhu.

Jelikož stěžovatel ani do dne rozhodnutí Ústavního soudu vady podání neodstranil, byla předmětná ústavní stížnost odmítnuta, a to v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 1. července 2009


Michaela Židlická
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1167/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies