II. ÚS 1609/08 #2 - K diskriminaci z důvodu věku při ukončení pracovního poměru výpovědí z organizačních důvodů

09. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl předsedou druhého senátu Stanislavem Balíkem o ústavní stížnosti stěžovatele doc. ing. J. H., CSc., zastoupeného JUDr. Petrem Zimou, advokátem, se sídlem v Praze, podané proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 4. 2008, č. j. 21 Cdo 2091/2007-145, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2007, č. j. 20 Co 447/2006-119, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 9. 6. 2006, č. j. 27 C 5/2005-83, za účasti Nejvyššího soudu, Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 1, jako účastníků řízení, a České republiky - Úřadu vlády České republiky, se sídlem Edvarda Beneše 4, Praha 1, zastoupeného JUDr. Věrou Bognárovou, advokátkou, se sídlem v Praze, jako vedlejšího účastníka řízení, o vydání opravného usnesení:

Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1609/08 ze dne 30. 4. 2009, vyhlášený dne 27. 5. 2009, se opravuje tak, že v záhlaví ve výroku a v odůvodnění nálezu se v označení rozsudku Městského soudu v Praze uvádí správné číslo rozhodujícího senátu - 20 Co, a dále ve výroku nálezu se v označení usnesení Nejvyššího soudu České republiky uvádí správné číslo listu spisu, na němž je rozhodnutí založeno - 145.

Výrok nálezu tedy správně zní: Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 4. 2008, č. j. 21 Cdo 2091/2007-145, rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2007, č. j. 20 Co 447/2006-119, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 9. 6. 2006, č. j. 27 C 5/2005-83, se ruší.


Odůvodnění:

Při vyhotovování shora označeného nálezu Ústavního soudu došlo k chybě ve specifikaci zrušovaných rozhodnutí, jak je uvedeno ve výroku.

Stěžovatel a vedlejší účastník na toto pochybení upozornili, Ústavní soud proto v souladu s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a § 164 občanského osudního řádu vydal toto opravné usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. července 2009


Stanislav Balík, v. r.
předseda II. senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2009, sp. zn. II. ÚS 1609/08 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies