III. ÚS 1063/09

13. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl uchou ve věci návrhu navrhovatele Z. F., ze dne 23. 4. 2009, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem ze dne 23. 4. 2009, podaným ve věci "porušení zákona", navrhovatel brojil (patrně) proti postupu obecných soudů ve věci vedené u Okresního soudu v Domažlicích sp. zn. 2 T 3/2007.

Protože uvedený návrh nesplňoval náležitosti plynoucí z § 30 odst. 1, resp. § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění dané vady, k čemuž mu stanovil lhůtu v trvání 60 dnů. Současně navrhovatele upozornil, že nebude-li vada ve stanovené lhůtě odstraněna, může Ústavní soud jeho podání podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout. Tato výzva byla navrhovateli doručena dne 6. 5. 2009.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Z tohoto důvodu Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. července 2009


Jiří Mucha
soudce Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2009, sp. zn. III. ÚS 1063/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies