III. ÚS 1689/09

14. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 14. července 2009 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy, soudců Pavla Holländera a Vladimíra Kůrky, ve věci navrhovatele P. S., zastoupeného JUDr. Miroslavem Tyrnerem, advokátem se sídlem Údolní 5, 602 00 Brno, o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. března 2009 sp. zn. 4 Tdo 119/2009, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. září 2008 sp. zn. 4 To 212/2008 a rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 20. února 2008 sp. zn. 17 T 195/2006, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti, v němž podrobil kritice postup orgánů činných v trestním řízení, stěžovatel napadl v záhlaví označená rozhodnutí obecných soudů vydaná v jeho trestní věci. Ačkoliv zastoupen kvalifikovaným právním zástupcem (§ 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ve svém poněkud zmatečném návrhu nijak nenaznačil, zda a jak se jím uvedené výhrady promítají v porušení ústavně zaručených základních práv [§ 34 odst. 1, § 72 odst. 1 písm. a) citovaného zákona], nadto v relaci k rozhodovacím důvodům obecných soudů. Z obsahu návrhu potom lze usuzovat, že se domáhá, aby Ústavní soud napadená rozhodnutí obecných soudů nálezem zrušil.

Dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, senát mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný.

Stěžovatel ve svém návrhu konkrétní ústavně právní argumentaci neuplatnil.

Jakkoli opakovaně ve své dosavadní judikatuře Ústavní soud výslovně zdůraznil, že při posuzování ústavnosti postupu orgánů veřejné moci je vázán pouze petitem návrhu a nikoliv již jeho odůvodněním, čímž se otevírá možnost ústavněprávního přezkumu i z jiných hledisek, než v ústavní stížnosti předestřených (kupř. nálezy sp. zn. I. ÚS 129/99, I. ÚS 424/2000, I. ÚS 603/2000, II. ÚS 242/98, II. ÚS 305/99, II. ÚS 182/01, IV. ÚS 525/01, IV. ÚS 98/03 a další), z uvedeného neplyne závěr, dle něhož navrhovatele v řízení o ústavní stížnosti nezatěžuje břemeno tvrzení (srov. nálezy ve věcech sp. zn. Pl. ÚS 7/03 per analogiam, IV. ÚS 188/04, IV. ÚS 430/05).

V důsledku uvedeného byl návrh stěžovatele posouzen jako zjevně neopodstatněný, čímž byl naplněn důvod jeho odmítnutí [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. července 2009


Jiří Mucha
předseda senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2009, sp. zn. III. ÚS 1689/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies