I. ÚS 1364/09

14. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. Š., bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 4. 3. 2009, čj. 56 T 33/2005 - 248, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 4. 3. 2009, čj. 56 T 33/2005 - 249, a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 4. 2009, čj. 6 To 33/2009, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 25. 5. 2009, kterou si stěžovatel sepsal sám, navrhl zrušení v záhlaví označených usnesení, jimiž mu byla stanovena povinnost nahradit náklady spojené s výkonem vazby. Zároveň požádal, aby mu Ústavní soud pro dané řízení ustanovil advokáta.

Výzvou ze dne 2. 6. 2009 soudce zpravodaj vyzval stěžovatele k odstranění vad ústavní stížnosti. Stěžovatele informoval, že zákon o Ústavním soudu vyžaduje, aby každá ústavní stížnost byla sepsána advokátem a doložena jeho plnou mocí s tím, že Ústavní soud zásadně advokáta neustanovuje. K odstranění vad návrhu stanovil stěžovateli lhůtu třiceti dnů od doručení výzvy. Výzva byla stěžovateli doručena dne 12. 6. 2009.

Stěžovatel v poskytnuté lhůtě jen sdělil, že požádal Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočku v Liberci o ustanovení advokáta, zmíněný soud mu však sdělil, že tak učinit nemůže s tím, že má podat žádost advokátní komoře.

Za dané situace ústavní stížnost nelze projednat, neboť stěžovatel neodstranil vady, na které byl upozorněn. Vzhledem k tomu, že stěžovatel neodstranil všechny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. července 2009

František Duchoň
soudce Ústavního soudu


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2009, sp. zn. I. ÚS 1364/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies