I. ÚS 1462/09

14. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. V. K., proti rozsudku Okresního soudu v Jičíně, čj. 10 C 162/2008 - 24, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 4. 6. 2009, kterou si stěžovatel sepsal sám, navrhl přezkoumání v záhlaví označeného rozsudku, vydaného ve věci vyklizení bytu.

Výzvou ze dne 10. 6. 2009 soudce zpravodaj vyzval stěžovatele k odstranění vad ústavní stížnosti. Stěžovatele informoval, že zákon o Ústavním soudu vyžaduje, aby každá ústavní stížnost byla sepsána advokátem, doložena jeho plnou mocí a k ústavní stížnosti byly připojeny kopie rozhodnutí, jejichž zrušení je navrhováno. Zároveň stěžovatele upozornil, že před podáním ústavní stížnosti je třeba vyčerpat všechny opravné prostředky, které zákon účastníkovi občanskoprávního řízení poskytuje. K odstranění vad návrhu stanovil stěžovateli lhůtu 20ti dnů od doručení výzvy. Výzva byla stěžovateli doručena dne 13. 6. 2009.

Stěžovatel v poskytnuté lhůtě na výzvu Ústavního soudu nereagoval, vytčené vady návrhu neodstranil ani do dnešního data. Za dané situace nelze ústavní stížnost projednat, neboť stěžovatel v určené lhůtě neodstranil vady návrhu, na které byl upozorněn. Proto soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, ústavní stížnost odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. července 2009

František Duchoň
soudce Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2009, sp. zn. I. ÚS 1462/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies