I. ÚS 1381/09

15. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti Mgr. F. Š., zastoupeného Mgr. Lucií Benešovou, advokátkou se sídlem Holečkova 2651/84, Praha 5, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 29. 1. 2009 č. j. 16 C 328/2006-384, a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2009 č. j. 15 Co 104/2009-395, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 26.5.2009, se navrhovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů.

Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, neboť pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění nedostatku povinného zastoupení advokátem byl navrhovatel vyzván písemnou výzvou, doručenou mu dne 17. 6. 2009 (výzva byla rovněž doručena 17.6.2009 Mgr. Lucií Benešové, kterou uvedl v ústavní stížnosti jako svou zástupkyni), v níž byl upozorněn, že neodstraní-li vadu svého podání v podobě zaslání řádné plné moci a sepsání ústavní stížnosti advokátem ve lhůtě 15 dnů, bude ústavní stížnost odmítnuta.

Advokátka Mgr. Lucie Benešová sice zaslala Ústavnímu soudu plnou moc, ovšem nikoli již jí sepsanou ústavní stížnost, ačkoli ve výzvě bylo uvedeno, že stěžovatel musí být zastoupen advokátem, který sepíše i jeho ústavní stížnost, a následně bylo dokonce uvedeno: "K odstranění výše uvedených vad Vašeho návrhu, tj. k zaslání řádné plné moci a sepsání ústavní stížnosti advokátem, Ústavní soud stanoví lhůtu 15 dnů od doručení této výzvy. Pokud v této lhůtě nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude Váš návrh odmítnut [ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]." Lhůta k odstranění všech vad podání stěžovatele tudíž uplynula marně.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. července 2009

Vojen Güttler
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 7. 2009, sp. zn. I. ÚS 1381/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies