I. ÚS 534/09

16. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti MUDr. M. S., proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2008, č. j. 6 Ads 100/2008-80, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 9. 3. 2009 se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí. Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30, § 34, § 72 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 20 dnů od doručení této výzvy. Současně jej Ústavní soud upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud podání (ústavní stížnost) ve smyslu § 43 odst. 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu odmítne.

Stěžovatel výzvu obdržel dne 27. 3. 2009. Dopisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 20. 4. 2009, požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad podání. Nová lhůta k odstranění vad mu byla stanovena na 20 dnů od doručení tohoto prodloužení. Výzva byla stěžovateli doručena 15. 5. 2009. Ani v této nové lhůtě však stěžovatel vady neodstranil, za to však dopisem ze dne 4. 6. 2009 požádal o další prodloužení lhůty. Ústavní soud na základě této žádosti poskytl stěžovateli výjimečně druhou dodatečnou lhůtu k odstranění vad jeho ústavní stížnosti, tentokrát v délce 15 dnů. Stěžovatel byl opět poučen, že i tato lhůta počne běžet dnem doručení výzvy, a zároveň byl upozorněn, že jestliže vady v této druhé dodatečné lhůtě neodstraní, bude jeho ústavní stížnost bez dalšího odmítnuta v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu (výzva ze dne 10. 6. 2009, jíž Ústavní soud stěžovateli stanovil novou patnáctidenní lhůtu, byla stěžovateli doručena 26. 6. 2009). Stěžovatel na právě citovanou výzvu zareagoval tak, že dne 13. 7. 2009 odeslal Ústavnímu soudu novou, již třetí žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad svého podání.

Za tohoto stavu dospěl Ústavní soud k závěru, že stěžovatel – vzdor maximální vstřícnosti Ústavního soudu – vady návrhu ani v dvakrát prodloužené lhůtě neodstranil.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. července 2009

Vojen Güttler
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 7. 2009, sp. zn. I. ÚS 534/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies