IV. ÚS 1068/09

16. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 16. července 2009 soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatele M. K., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 27. 4. 2009 doručen návrh stěžovatele, podaný prostřednictvím obecné zmocněnkyně Z. L., na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat věcnou stránkou ústavní stížnosti, byl povinen zkoumat, zda návrh splňoval veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem o Ústavním soudu, přičemž shledal, že tomu tak nebylo. Stěžovatel především nerespektoval § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jenž ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti. Na existenci této vady byli stěžovatel i jeho obecná zmocněnkyně upozorněni přípisem ze dne 12. 5. 2009, v němž jim byla současně stanovena lhůta pro odstranění této vady do 30. 6. 2009. Jelikož stěžovatel v této lhůtě vytýkanou vadu neodstranil, Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. července 2009

Michaela Židlická
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 7. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1068/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies