II. ÚS 1303/09

17. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Jiřího Nykodýma a Dagmar Lastovecké ve věci ústavních stížností stěžovatelky Servisní služby, s. r. o., se sídlem Kartouzská 200/4, Praha 5, zastoupené JUDr. Šárkou Toulovou, advokátkou, se sídlem Janáčkovo nábřeží 57, 150 00 Praha 5, o spojení věcí vedených u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 849/09, II. ÚS 1303/09, II. ÚS 1598/09, II. ÚS 1779/09, a II. ÚS 1783/09, takto:

I. Ústavní stížnost vedená u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 849/09 směřující proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové 17. prosince 2008, č. j. 23 Co 589/2008-28, ústavní stížnost vedená u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 1303/09 směřující proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. ledna 2009, č. j. 73 Co 524/2008-21, a výroku III. usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 3. října 2008, č. j. 63 Nc 6181/2007-9, ústavní stížnost vedená u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 1598/09 směřující proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. února 2009, č. j. 23 Co 372/2008-29, výroku II. usnesení Okresního soudu Pardubicích ze dne 3. dubna 2008, č. j. 12 Nc 8682/2007-10, ústavní stížnost vedená Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 1779/09 směřující proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. března 2009, č. j. 22 Co 117/2009-37, a ústavní stížnost vedená u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 1783/09 směřující proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27.března 2009, č. j. 22 Co 121/2009-29, se spojují ke společnému řízení.


II. Ústavní stížnosti vedené dosud pod sp. zn. II. ÚS 849/09, II. ÚS 1303/09, II. ÚS 1598/09, II. ÚS 1779/09 a II. ÚS 1783/09 budou nadále vedeny pod sp. zn. II. 1303/09.


Odůvodnění:

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. V případě shora uvedených ústavních stížností jsou tyto zákonné předpoklady naplněny, Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity spojil tyto věci ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. července 2009


Stanislav Balík, v. r.
předseda senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2009, sp. zn. II. ÚS 1303/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies