II. ÚS 1066/09

28. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o ústavní stížnosti stěžovatele J. K., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 27. dubna 2009 doručen návrh, který zřejmě směřoval proti dvěma rozhodnutím Nejvyššího soudu č. j. 33 Cdo 979/2009-195 ze dne 26. března 2009 a č. j. 33 Cdo 868/2009-193 ze dne 26. března 2009.

Návrh trpěl závažnou formální vadou, která zároveň znemožňovala jakékoli hmotněprávní posouzení; nebyla naplněna podmínka podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (stěžovatel musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem).

Stěžovatel byl na tuto vadu návrhu upozorněn a výzvou ze dne 27. května 2009 poučen, že je nutné tuto vadu v určené lhůtě odstranit, neboť v opačném případě by byl Ústavní soud nucen návrh odmítnout. Zároveň byl stěžovatel poučen o možnosti požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta.

Stěžovatel sice dne 10. června 2009 Ústavnímu soudu adresoval další listiny, avšak ty se vytýkané vady netýkaly, resp. k jejímu odstranění nedošlo.

Ústavní soud konstatuje, že stanovená lhůta uplynula, a protože k dnešnímu dni nebylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž by byly vytýkané vady odstraněny, nezbylo než o návrhu rozhodnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, tedy tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. července 2009

Pavel Rychetský v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 7. 2009, sp. zn. II. ÚS 1066/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies