III. ÚS 961/09

28. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Plénum Ústavního soudu ve složení Vlasta Formánková, Pavel Holländer, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická, dne 28. července 2009 rozhodlo ve věcech navrhovatele D. F., zastoupeného JUDr. Jiřím Jančou, advokátem se sídlem 602 00 Brno, Jeřábkova 5, vedených pod sp. zn.
* III. ÚS 961/09, proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 23. února 2009 č. j. 105 Nc 869/2007-15,
* I. ÚS 962/09, proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 23. února 2009 č. j. 105 Nc 25871/2007-15,
* I. ÚS 960/09, proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 23. února 2009 č. j. 105 Nc 25870/2007-15,
takto:

Věci sp. zn. III. ÚS 961/09, I. ÚS 962/09 a I. ÚS 960/09 se spojují ke společnému projednání a rozhodnutí a nadále budou vedeny pod sp. zn. III. ÚS 961/09.

Odůvodnění

Navrhovatel D. F., se ve znělce tohoto usnesení přesně označenými návrhy domáhá zrušení rovněž přesně označených usnesení Městského soudu v Brně ve věci aplikace ustanovení § 87 zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

Dle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 o. s. ř., Ústavní soud může spojit ke společnému řízení věci, které byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků. Jelikož předmětné věci, v nichž byly podány ústavní stížnosti, spolu skutkově souvisejí, jde v nich o totožnou právní problematiku a týkají se týchž účastníků a vedlejšího účastníka, D. F., Městského soudu v Brně a Dopravního podniku města Brna, a. s., se sídlem Hlinky 151, 656 46 Brno, Ústavní soud z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle uvedených zákonných ustanovení tyto věci ke společnému řízení spojil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. července 2009


Pavel Rychetský
předseda Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 7. 2009, sp. zn. III. ÚS 961/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies