II. ÚS 1392/09 #2

29. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatele I. D., o návrhu, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 28. 5. 2009, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se svým návrhem domáhal přezkoumání postupu obecných soudů v jeho trestní věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod spisovou značkou 29 T 10/2004.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel přípisem ze dne 4. 6. 2009 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě 30 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut.

Výzva se Ústavnímu soudu vrátila zpět nedoručená. Z nerozlepené obálky, v níž byla výzva Ústavního soudu doručována, je zřejmé, že zásilku si stěžovatel dne 8. 6. 2009 odmítl převzít bez uvedení důvodů. Podle ustanovení § 50 odst. 1, ve znění účinném do 1. 7. 2009 (obdobné znění obsahuje od 1. 7. 2009 účinné ustanovení § 50c odst. 1 o. s. ř.), které ve smyslu § 63 zákona o Ústavním soudu na doručování písemností dopadá, odepře-li adresát přijmout doručovanou písemnost, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí písemnosti bylo odepřeno. Výzvu je proto namístě považovat za doručenou dne 8. 6. 2009. Lhůta pro odstranění vad marně uplynula dne 8. 7. 2009.

Ústavnímu soudu s ohledem na výše uvedené proto nezbylo, než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. července 2009

Stanislav Balík
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 7. 2009, sp. zn. II. ÚS 1392/09 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies