II. ÚS 1363/09

29. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatele M. S., o návrhu, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 25. 5. 2009, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se svým návrhem domáhal přezkoumání postupu obecných soudů v jeho trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 4 T 1/2006.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel přípisem ze dne 4. 6. 2009 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut.

Stěžovatel si výzvu převzal dne 18. 6. 2009. Ačkoli byl výzvou Ústavního soudu vyrozuměn o právních následcích neodstranění vytčených vad podání v soudcovské lhůtě, nikterak na ni ve stanovené lhůtě nereagoval. Lhůta pro odstranění vad proto marně uplynula dne 8. 7. 2009. Až dne 20. 7. 2009 stěžovatel podal přípis, jímž požádal o prodloužení stanovené lhůty do 31. 8. 2009. Této žádosti však již Ústavní soud nemohl vyhovět, neboť by tím stěžovatele neoprávněně zvýhodnil oproti ostatním stěžovatelům. Šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti je totiž lhůtou zákonnou a nelze ji obcházet neúměrným prodlužováním již uplynulé soudcovské lhůty pro odstranění vad návrhu.

Ústavnímu soudu s ohledem na výše uvedené proto nezbylo, než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. července 2009

Stanislav Balík
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 7. 2009, sp. zn. II. ÚS 1363/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies