IV. ÚS 1704/09

30. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 30. července 2009, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení, o návrhu V. P., ze dne 23. 6. 2009, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 30. 6. 2009 podání navrhovatele, v němž tento dává najevo nespokojenost s rozhodováním soudů v jeho věcech. Toto podání však nesplňuje náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto byl navrhovatel Ústavním soudem vyzván k odstranění formálních vad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a zároveň poučen i o obsahu ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, podle něhož neodstranění vad návrhu je důvodem jeho odmítnutí. Výzvu k odstranění vad navrhovatel obdržel, jak je patrno z doručenky, dne 9. 7. 2009, přesto do dnešního dne formální vady podání, včetně nedostatku jeho zastoupení advokátem (§ 30 odst. 1 citovaného zákona) neodstranil.vrhovatel tedy v určené lhůtě vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. července 2009


Pavel Holländer
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1704/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies