II. ÚS 1105/09

31. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu P. P., takto:

Návrh se odmítá.Odůvodnění

Navrhovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo vadami (např. pro řízení před Ústavním soudem nebyl stěžovatel zastoupen advokátem - § 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění nedostatků svého podání (včetně absence povinného zastoupení advokátem) byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 11. 6. 2009, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 20 dnů, bude návrh odmítnut. Navrhovatel byl rovněž náležitě poučen, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

Soudcovská lhůta určená k odstranění nedostatků podání však marně uplynula, neboť je stěžovatel přes poučení o možných následcích neodstranil.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, Ústavnímu soudu nezbylo než návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. července 2009


Dagmar Lastovecká
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 31. 7. 2009, sp. zn. II. ÚS 1105/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies