I. ÚS 786/09 #2

04. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele P. Č., proti postupu Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci vedené pod sp. zn. 10 Ca 71/06, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud přikázal Nejvyššímu správnímu soudu přezkoumat návrh ze dne 26. 5. 2008, který mu byl doručován prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích a týkal se postupu uvedeného soudu ve věci vedené pod sp. zn. 10 Ca 71/06. Dále navrhl, aby Ústavní soud přikázal Ministerstvu spravedlnosti, aby upustilo od nevyřizování jeho stížností na průtahy v řízení.

Dříve než se Ústavní soud může zabývat věcným projednáním ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda návrh splňuje náležitosti stanovené zákonem č. 182/19093 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), které jsou nezbytné pro zahájení řízení.

Vzhledem k tomu, že podaný návrh stanovené náležitosti nesplňoval, vyzval Ústavní soud stěžovatele přípisem ze dne 6. 4. 2009 (doručeným dne 17. 4. 2009) k odstranění jeho vad. Dopisem ze dne 20. 4. 2009 požádal stěžovatel o prodloužení lhůty k odstranění vad. Lhůta byla stěžovateli přípisem Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2009 (doručeným dne 30. 4. 2009) prodloužena o 20 dnů ode dne doručení uvedeného přípisu.

Dne 4. 5. 2009 (doručeno dne 5. 5. 2009) podal stěžovatel námitku podjatosti soudce zpravodaje, o níž Ústavní soud rozhodl usnesením č. j. I. ÚS 786/09-16 ze dne 23. 6. 2009 tak, že soudce zpravodaj JUDr. Vojen Güttler není vyloučen z projednávání a rozhodování o uvedené ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. I. ÚS 786/09. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 9. 7. 2009.

Prodloužená 20denní lhůta k odstranění vad podání počala plynout dne 1. 5. 2009, ve dnech 5. 5. 2009 až 9. 7. 2009 tato lhůta neběžela pro projednávání a rozhodnutí o námitce podjatosti soudce zpravodaje; lhůta uplynula v sobotu dne 25. 7. 2009. Vzhledem k tomu, že konec lhůty připadl na sobotu, bylo podle ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu a § 57 odst. 2 o. s. ř. posledním dnem lhůty pondělí 27. 7. 2009.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani v prodloužené lhůtě vady návrhu neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. srpna 2009


Vojen Güttler
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 786/09 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies