I. ÚS 1057/09

05. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Františka Duchoně (soudce zpravodaj) a soudců Ivany Janů a Vojena Güttlera ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. Ivy Brožové, předsedkyně Nejvyššího soudu České republiky, se sídlem Brno, Burešova 20, zastoupené JUDr. Alexandrem Nettem, advokátem se sídlem Brno, Gorkého 85/42, proti rozhodnutí Kárného senátu Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 3. 2009, sp. zn. 1 Skno 20/2008, kterým byla věc kárně obviněného JUDr. P. K. odňata Vrchnímu soudu v Olomouci a přikázána Vrchnímu soudu v Praze, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 24. 4. 2009, stěžovatelka navrhla zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí. Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 8. 2009, vzala stěžovatelka svou ústavní stížnost zpět.

Na základě tohoto procesního úkonu stěžovatelky Ústavní soud řízení zastavil podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. srpna 2009

František Duchoň
předseda I. senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 1057/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies