III. ÚS 1493/09

10. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky nezl. C. S., zastoupené matkou N. S., bez právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 8. 6. 2009 návrh označený jako "Ústavní stížnost". Stěžovatelka nebyla při podání návrhu zastoupena advokátem, jak to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu". V návrhu bylo uvedeno pouze zákonné zastoupení matkou nezletilé a adresa zákonné zástupkyně (jediná uvedená adresa v návrhu). Ústavní soud proto vyzval stěžovatelku prostřednictvím zákonné zástupkyně dle § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení výzvy nedostatek zastoupení advokátem a další vady návrhu odstranila. Současně byla stěžovatelka poučena o následcích neodstranění vad. Výzvu si zákonná zástupkyně stěžovatelky převzala osobně dne 15. 7. 2009.

Na výzvu stěžovatelka dosud nereagovala a vady návrhu neodstranila.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Protože stěžovatelka přes výzvu neodstranila ve lhůtě stanovené (resp. dosud) vady návrhu, postupoval Ústavní soud v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a stěžovatelčin návrh odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2009


Jiří Mucha
soudce Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 8. 2009, sp. zn. III. ÚS 1493/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies