II. ÚS 1546/09

10. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti A. K., proti rozsudku Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 4. 3. 2009 č. j. 9 C 146/2008-145, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 15. 6. 2009, se stěžovatelka s odkazem na porušení práva na spravedlivý proces dle hlavy páté Listiny základních práv a svobod domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku, jímž byla zamítnuta její žaloba proti Společenství vlastníků jednotek 42/V se sídlem Jindřichův Hradec, Nušlova 42/V, o zaplacení částky 1.778,-Kč s přísl.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené ustanovením § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud dne 29. 6. 2009 stěžovatelku vyzval k odstranění vad jejího podání. Poučil ji, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupena advokátem na základě plné moci, v níž je výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem. Zároveň ji upozornil na následky spojené s neodstraněním vytčené vady. Stěžovatelka obdržela uvedený přípis Ústavního soudu dne 2. 7. 2009. Ve stanovené 20denní lhůtě však vady podání neodstranila.

K žádosti stěžovatelky o prodloužení lhůty ze dne 4. 8. 2009 Ústavní soud nepřihlížel, neboť tato byla podána po lhůtě určené Ústavním soudem k odstranění vad podání.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2009


Stanislav Balík
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 8. 2009, sp. zn. II. ÚS 1546/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies