III. ÚS 1955/09

10. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 10. srpna 2009 ve věci navrhovatele J. E., zastoupeného JUDr. Lubošem Chalupou, advokátem se sídlem v Praze 8, Křížíkova 56, o ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2009 č. j. 29 Co 110/2009-78, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatel se svým podáním domáhal zrušení usnesení výše označeného soudu v rozsahu týkajícím se řízení o zrušení práva společného nájmu bytu a vyslovení, že tímto usnesením odvolací soud porušil jeho práva, zakotvená v čl. 11 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Současně navrhl, aby soudu I. stupně bylo zakázáno dále pokračovat v již v pravomocně skončeném soudním řízení o zrušení práva společného nájmu bytu, jak je toto vedeno pod sp. zn. 25 C 154/2007. Uvedl, že svým odvoláním proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4 brojil pouze proti výroku pod bodem III., kterým mu bylo uloženo zaplatit žalobkyni na vypořádání podílu 1.093.590,- Kč do šesti měsíců od právní moci rozsudku. I když výslovně sdělil, že proti jiným výrokům odvolání nepodává, soud II. stupně svým usnesením zrušil rozsudek v celém rozsahu.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li nepřípustný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 75 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu návrhu a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2009 č. j. 29 Co 110/2009-78 bylo zjištěno, že rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 odvolací soud zrušil v celém rozsahu a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Pro uvedené pak stěžovatel, brojící proti zrušujícímu rozhodnutí a dalšímu pokračování v řízení před soudem I. stupně, nevyčerpal dosud všechny procesní prostředky, které mu zákon poskytuje - jeho námitkami v ústavní stížnosti uvedenými se nepochybně bude zabývat v dalším řízení soud I. stupně a, pokud s výsledkem řízení a s rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 4 nebude spokojen, pak mu zákon k ochraně tvrzeného práva poskytuje procesní prostředek další.

Pro výše uvedené byl návrh jako nepřípustný odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2009


Pavel Holländer
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 8. 2009, sp. zn. III. ÚS 1955/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies