II. ÚS 1507/09

11. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího Nykodýma, soudkyně Dagmar Lastovecké a soudce zpravodaje Pavla Rychetského, o ústavní stížnosti Mgr. M. P., advokáta, právně zastoupeného JUDr. Janem Nemanským, advokátem, se sídlem Těšnov 1, 110 00 Praha 1, proti usnesení Okresního soudu pro Prahu-východ č. j. 1 T 106/2007-45 ze dne 30. prosince 2008 a usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 9 To 114/2009-55 ze dne 18. března 2009, za účasti Okresního soudu pro Prahu-východ a Krajského soudu v Praze, jako účastníků řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

I.

1. Návrhem došlým dne 9. června 2009 byla Ústavnímu soudu ve lhůtě určené ustanovením § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, doručena obsáhlá ústavní stížnost proti shora citovaným rozhodnutím. Jimi mělo být stěžovateli zasaženo do jeho základních práv, neboť mu soudem nebyla přiznána odměna a náhrada hotových výdajů (advokáta) v jím požadované výši, nýbrž jen v částce o 59,- Kč nižší.

2. Spolu s ústavní stížností byl podán návrh na zrušení ustanovení § 15a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

3. V mezidobí se stěžovatel stal soudcem Obvodního soudu pro Prahu 8.

4. Dne 30. července 2009 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele, jímž vzal svůj návrh zpět.

II.

5. Ústavní soud proto řízení podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zastavil. Výrok o zastavení řízení se vztahuje i na návrh sub 2., neboť ten je - z povahy své akcesority - svázán s osudem ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. srpna 2009


Jiří Nykodým v. r.
předseda senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2009, sp. zn. II. ÚS 1507/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies