II. ÚS 1388/09

11. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti P. M., proti usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 30 Co 97/2009 ze dne 5. března 2009, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 26. května 2009 se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí, jímž bylo k jeho odvolání potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 č. j. 17 C 257/2003-181 ze dne 30. prosince 2008, jímž byly zamítnuty jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků a o odklad splatnosti soudního poplatku.

2. Ústavní stížnost nesplňuje náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Nebyla sepsána advokátem ani k ní nebyla připojena plná moc zmocněnému advokátovi, čehož si stěžovatel byl i sám vědom. Dále nebyla předložena v dostatečném počtu stejnopisů.

3. Proto byl stěžovatel vyzván k odstranění uvedených vad, a to v jím navrhované šedesátidenní lhůtě. Tato lhůta marně uplynula v úterý dne 4. srpna 2009.

4. Ústavní soud proto mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona, tedy pro neodstranění vad ve stanovené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. srpna 2009


Jiří Nykodým, v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2009, sp. zn. II. ÚS 1388/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies