I. ÚS 1715/09

11. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky L. K., proti rozsudku Okresního soudu v Teplicích ze dne 8. 9. 2004, čj. 17 C 282/2001 - 67, rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 8. 2006, čj. 12 Co 745/2004 - 102, a usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 5. 2009, čj. 26 Cdo 5217/2007 - 154, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 1. 7. 2009, kterou si stěžovatelka sepsala sama, napadla v záhlaví označená rozhodnutí, kterými bylo přivoleno k výpovědi stěžovatelky z nájmu k bytu č. 17 domu č. p. 1608 na ul. Bohosudovské v Teplicích.

Výzvou ze dne 7. 7. 2009 vyzval soudce zpravodaj stěžovatelku k odstranění vad ústavní stížnosti. Stěžovatelku informoval, že zákon o Ústavním soudu vyžaduje, aby každá ústavní stížnost byla sepsána advokátem, doložena jeho plnou mocí s tím, že k ústavní stížnosti musí být připojeny kopie rozhodnutí, proti kterým směřuje. K odstranění vad návrhu stanovil stěžovatelce lhůtu 30ti dnů od doručení výzvy. Výzva byla stěžovatelce doručena dne 8. 7. 2009.

Stěžovatelka v poskytnuté lhůtě zaslala Ústavnímu soudu pouze kopie napadených rozhodnutí a sdělila, že ji žádný advokát nechce zastupovat.

Za dané situace ústavní stížnost nelze projednat, neboť stěžovatelka, ve lhůtě k tomu určené, neodstranila vady, na které byla upozorněna. Proto soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. srpna 2009

František Duchoň
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 1715/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies