II. ÚS 2090/09

11. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 11. srpna 2009 soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. R. B., zastoupeného Mgr. Matejem Dvořákem, advokátem se sídlem Národní třída 25, 110 00 Praha 1, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2008 sp. zn. 8 Tdo 1322/2008, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 3. 2008 sp. zn. 5 To 80/2008 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 18. 6. 2007 sp. zn. 3 T 117/2006, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 5. 8. 2009 se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí.

Dotazem u Obvodního soudu pro Prahu 10 Ústavní soud zjistil, že shora uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo stěžovateli doručeno dne 22. 12. 2008 a jeho tehdejšímu právnímu zástupci dne 15. 12. 2008. Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí splňovat řadu zákonem stanovených náležitostí včetně dodržení lhůty k podání ústavní stížnosti v délce 60 dnů, která dle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), počíná dnem následujícím dnu doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který stěžovateli zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že zákonná lhůta k podání ústavní stížnosti nebyla zachována, neboť počala běžet již v prosinci roku 2008 a dávno již uplynula.

Ústavní stížnost byla tedy podána po zákonem stanovené lhůtě, a proto musela být mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnuta jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání (§ 43 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. srpna 2009


Eliška Wagnerová
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2009, sp. zn. II. ÚS 2090/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies