I. ÚS 342/09 #2 - Ochrana principu důvěry v závazkových vztazích

11. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů o ústavní stížnosti J. K., zastoupené JUDr. Ivanem Werlem, advokátem se sídlem Vrchovecká 74/2, Velké Meziříčí, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2008, č. j. 33 Odo 1776/2006-107, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2006, č. j. 15 Co 379/2004-78, a proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 25. 6. 2004 č. j. 37 C 162/99-49, takto:

Záhlaví a výrok nálezu Ústavního soudu č. j. I. ÚS 342/09-23 ze dne 15. června 2009 se opravuje tak, že se sousloví "rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2008, č. j. 15 Co 379/2007-78" nahrazuje souslovím "rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2006, č. j. 15 Co 379/2004-78".

Odůvodnění:

Ústavní soud v záhlaví a výroku nálezu sp. zn. I. ÚS 342/09 chybně uvedl sousloví "rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2008, č. j. 15 Co 379/2007-78". Správně mělo být uvedeno sousloví "rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2006, č. j. 15 Co 379/2004-78".

Protože se jedná o zjevnou nesprávnost, Ústavní soud vydává ve smyslu ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 164 a § 167 odst. 2 o. s. ř. toto opravné usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. srpna 2009

František Duchoň v.r.
předseda senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 342/09 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies