III. ÚS 1399/09

13. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 13. srpna 2009 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Michaely Židlické mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. M., zastoupeného JUDr. Tomášem Samkem, advokátem v Příbrami, Pražská 140, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

Stěžovatel podal dne 28. 5. 2009 k Ústavnímu soudu návrh, který vykazoval vadu nedostatku zastoupení advokátem, jakož i jiné vady podání. Ústavní soud stěžovatele vyzval k odstranění vad návrhu. Dne 29. 7. 2009 byla Ústavnímu soudu zaslána plná moc udělená stěžovatelem advokátu JUDr. T. S. Současně s touto plnou mocí bylo Ústavnímu soudu také zasláno podání, kterým vzal stěžovatel, prostřednictvím svého advokáta, návrh v plném rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal návrh v plném rozsahu zpět, postupoval Ústavní soud dle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a řízení o návrhu zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2009


Jiří Mucha
předseda senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2009, sp. zn. III. ÚS 1399/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies