III. ÚS 1582/09

13. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 13. srpna 2009 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Ing. P. R., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 18. 6. 2009 podání stěžovatele směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 2. 2009 sp. zn. 6 Tdo 37/2009 a proti rozhodnutím předcházejícím.

Protože podání nesplňovalo náležitosti a podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval soudce zpravodaj navrhovatele, aby ve stanovené 30denní lhůtě vady svého podání odstranil podle připojeného písemného poučení. Navrhovatel byl současně poučen o následcích nesplnění podmínek výzvy.

Výzvu včetně poučení navrhovatel převzal dne 9. 7. 2009 (doručenka na č. l. 5). Dne 11. 8. 2009 byl Ústavnímu soudu doručen přípis stěžovatele, v němž stěžovatel Ústavní soud žádal "o určení právního zástupce z řad advokátů", konkrétně Mgr. I. H., advokátky v Novém Jičíně.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vady návrhu v uvedené lhůtě neodstranil a Ústavní soud mu právního zástupce dle ustálené judikatury sám ustanovit nemůže (viz např. rozhodnutí ve věci sp. zn. III. ÚS 296/97, II. ÚS 275/04), Ústavní soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2009


Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2009, sp. zn. III. ÚS 1582/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies