III. ÚS 1551/09

13. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem o ústavní stížnosti M. V., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ve věci sp. zn. 5 To 23/2009 a proti rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci sp. zn. 46 T 3/2008, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 15. 6. 2009, se navrhovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů.

Navrhovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, neboť navrhovatel (v prvé řadě) nebyl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (ve smyslu § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu).

K odstranění nedostatku povinného zastoupení advokátem byl navrhovatel veden písemnou výzvou ze dne 19. 6. 2009, doručenou mu - tzv. fikcí doručení - dne 2. 7. 2009, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu rovněž řádného poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

V této lhůtě, ani později, uvedené procesní nedostatky navrhovatel neodstranil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh navrhovatele odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2009

Vladimír Kůrka
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2009, sp. zn. III. ÚS 1551/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies