III. ÚS 1666/09

13. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 13. srpna 2009 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu A. R., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 26. 6. 2009 podání, v němž se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu Okresního soudu v Chomutově v jeho vazební věci. Domáhal se dále propuštění z vazby na svobodu s poukazem na svůj špatný psychický stav a obtížné podmínky ve výkonu vazby.

Protože podání nesplňovalo náležitosti a podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval soudce zpravodaj navrhovatele, aby ve stanovené 30denní lhůtě vady svého podání odstranil podle připojeného písemného poučení. Navrhovatel byl současně poučen o následcích nesplnění podmínek výzvy.

Výzvu včetně poučení navrhovatel převzal dne 9. 7. 2009 (doručenka na č. l. 5).

Navrhovatel v průběhu lhůty k odstranění vad Ústavnímu soudu zaslal několik dalších z valné části nesrozumitelných přípisů, brojících mimo jiné proti postupu Krajského soudu v Ústí nad Labem. Vady návrhu však stěžovatel v uvedené lhůtě neodstranil ani nepožádal o prodloužení lhůty k jejich odstranění. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu návrh z tohoto důvodu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2009

Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2009, sp. zn. III. ÚS 1666/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies