I. ÚS 1383/09

27. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů A. J. a J. J., zastoupených Mgr. Janem Krátkým, advokátem, sídlem Laurinova 1049, Mladá Boleslav, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2009, č. j. 21 Cdo 2788/2008-121, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.
Stěžovatelé se ústavní stížnosti domáhali zrušení výše uvedeného usnesení Nejvyššího soudu, kterým bylo odmítnuto jejich dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2007, č. j. 20 Co 561/2007-77.

Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Z vyžádaného soudního spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo stěžovatelům doručeno dne 23. 3. 2009.

Posledním dnem lhůty pro podání ústavní stížnosti tak byl pátek 22. 5. 2009. Vzhledem k tomu, že stěžovatelé podali ústavní stížnost k poštovní přepravě dne 25. 5. 2009, je jejich ústavní stížnost podána opožděně.

Z těchto důvodů Ústavní soud odmítl ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, a to jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho projednání tímto zákonem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. srpna 2009

Ivana Janů
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 1383/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies