III. ÚS 951/09

27. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele V. N., ze dne 14. 4. 2009, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem ze dne 14. 4. 2009, označeným jako "stížnost pro porušení zákona", navrhovatel brojil proti udělení kázeňského trestu a postupu věznice.

Protože uvedený návrh nesplňoval náležitosti plynoucí mj. z ustanovení § 30 odst. 1, resp. § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), Ústavní soud vyzval navrhovatele k odstranění jeho vad, k čemuž mu stanovil lhůtu v trvání 30 dnů. Současně navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud jeho podání podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout. Tato výzva byla navrhovateli doručena dne 22. 7. 2009.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Z tohoto důvodu Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. srpna 2009


Jiří Mucha
soudce Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2009, sp. zn. III. ÚS 951/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies