II. ÚS 2379/08 #2 - Právo na zdraví ve výkonu trestu a jeho soudní ochrana

02. 09. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl předsedou druhého senátu Stanislavem Balíkem ve věci ústavní stížnosti A. Ž., zastoupeného JUDr. Milanem Vráždilem, advokátem se sídlem v Libině, proti usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 1 Co 238/2008-123 ze dne 17. července 2008 a usnesení Městského soudu v Praze č. j. 34 C 112/2007-93 ze dne 22. února 2008, za účasti 1) Vrchního soudu v Praze a 2) Městského soudu v Praze, jako účastníků řízení, takto:

Výrok I. nálezu č. j. II. ÚS 2379/08-33 ze dne 9. července 2009 se opravuje tak, že správně zní: Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 1 Co 238/2008-123 ze dne 17. července 2008 ve výroku II. ohledně stěžovatele a usnesení Městského soudu v Praze č. j. 34 C 112/2007-93 ze dne 22. února 2008 ve výroku III. ohledně stěžovatele se ruší.

Odůvodnění:

Při vyhotovování shora označeného nálezu došlo k chybě ve specifikaci zrušovaných rozhodnutí, resp. výroků usnesení obecných soudů tak, že v usnesení odvolacího soudu byl označen výrok III. ohledně stěžovatele a v usnesení soudu prvého stupně výrok II. ohledně stěžovatele. Správně však byl rušen v usnesení odvolacího soudu výrok II. ohledně stěžovatele a v usnesení soudu prvého stupně výrok III. ohledně stěžovatele.

Stěžovatel na toto pochybení upozornil a Ústavní soud proto v souladu s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 164 občanského soudního řádu vydal toto usnesení, kterým byla opravena zjevná nesprávnost.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. září 2009

Stanislav Balík
předseda II. senátu


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 9. 2009, sp. zn. II. ÚS 2379/08 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies