III. ÚS 1736/09

07. 09. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 7. září 2009 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu M. V., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 2. 7. 2009 podání navrhovatele označené jako "stížnost proti rozhodnutí Okresního a Krajského soudu", které podle jeho tvrzení měl obdržet dne 30. 6. 2009 od Okresního soudu v Liberci.

Navrhovatel dále uvedl, že je osobou těžce zdravotně postiženou, je upoután na invalidní vozík a v civilním řízení vedeném proti němu pod sp. zn. 30 Co 73/2009, jehož předmětem měla být pohledávka společnosti GE MONEY-MULTISERVIS v údajné výši 50 000,- Kč, mu prý bylo soudem uloženo, zaplatit ji žalobci v hotovosti, ačkoli jeho finanční situace mu splnění této povinnosti neumožňuje.

Protože nebylo vyhověno jeho návrhu na úhradu dlužné částky ve splátkách, žádá tímto Ústavní soud, "aby si vyžádal obě rozhodnutí obou obecných soudů a posoudil celou situaci" s tím, aby mu bylo umožněno dlužnou částku zaplatit v pravidelných měsíčních splátkách.

Protože výše uvedené podání nesplňovalo náležitosti a podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud písemně poučil navrhovatele o náležitostech ústavní stížnosti a vyzval ho, aby ve stanovené 30denní lhůtě vady návrhu odstranil a doplnil ho ve smyslu připojeného poučení.

Písemnou výzvu spolu s poučením převzal navrhovatel dne 17. 7. 2009 (viz doručenka na č. l. 4).

K.:
Usnesení doruč dodejkou do vl. r.:
- navrhovateli 1x

Po vrácení dodejky spis ukončit, založit.
V Brně dne

Vzhledem k tomu, že navrhovatel přes výzvu Ústavního soudu vady návrhu ve lhůtě jemu k tomu určené neodstranil ani je nijak nedoplnil, postupoval Ústavní soud v souladu se svým předchozím upozorněním a podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu návrh odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. září 2009

Jan Musil
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2009, sp. zn. III. ÚS 1736/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies