III. ÚS 1792/09

07. 09. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 7. září 2009 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu P. S., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 8. 7. 2009 podání stěžovatele, týkající se jeho zařazení do typu věznice pro výkon trestu odnětí svobody dle ust. § 39a odst. 2 tr. zák. Protože podání nesplňovalo náležitosti a podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval soudce zpravodaj navrhovatele, aby ve stanovené 30denní lhůtě vady svého podání odstranil podle připojeného písemného poučení. Navrhovatel byl současně poučen o následcích nesplnění podmínek výzvy.

Výzvu včetně poučení navrhovatel převzal dne 29. 7. 2009 (doručenka na č. l. 7). Dne 14. 7. 2009 byl Ústavnímu soudu doručen přípis stěžovatele, v němž stěžovatel Ústavní soud znovu žádal o prošetření dalších okolností jeho zařazení do příslušného nápravného režimu. Jinak však stěžovatel na výzvu k odstranění vad podání nereagoval, ani nepožádal o prodloužení výše uvedené lhůty.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vady návrhu v uvedené lhůtě neodstranil a Ústavní soud mu právního zástupce dle ustálené judikatury sám ustanovit nemůže (viz např. rozhodnutí ve věci sp. zn. III. ÚS 296/97, II. ÚS 275/04), Ústavní soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. září 2009

Jan Musil
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2009, sp. zn. III. ÚS 1792/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies