II. ÚS 1839/09

08. 09. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Jiřího Nykodýma a Dagmar Lastovecké ve věci ústavních stížností stěžovatelky Servisní služby, s. r. o., se sídlem Kartouzská 200/4, Praha 5, zastoupené JUDr. Šárkou Toulovou, advokátkou, se sídlem Janáčkovo nábřeží 57, 150 00 Praha 5, o spojení věcí vedených u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 1839/09, II. ÚS 1853/09 a II. ÚS 1860/09, takto:

I. Ústavní stížnost vedená u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 1839/09 směřující proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 30. března 2009 č. j. 18 Co 32/2009-20, ústavní stížnost vedená u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 1853/09 směřující proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 12. května 2009 č. j. 22 Co 210/2009-24 a ústavní stížnost vedená u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 1860/09 směřující proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 30. dubna 2009 č. j. 22 Co 79/2009-25, se spojují ke společnému řízení.


II. Ústavní stížnosti vedené dosud pod sp. zn. II. ÚS 1839/09, II. ÚS 1853/09 a II. ÚS 1860/09 budou nadále vedeny pod sp. zn. II. 1839/09.


Odůvodnění:

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

V případě shora uvedených ústavních stížností jsou tyto zákonné předpoklady naplněny, Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity spojil tyto věci ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. září 2009


Stanislav Balík
předseda senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 8. 9. 2009, sp. zn. II. ÚS 1839/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies