II. ÚS 1611/09

09. 09. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Františka Duchoně a soudců Ivany Janů a Vojena Güttlera o vyloučení soudce Jiřího Nykodýma z projednávání ústavní stížnosti stěžovatele: Hlavní město Praha, Praha 1, Mariánské nám. 2, zastoupeného prof. JUDr. Miroslavem Bělinou, CSc., advokátem se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, vedené pod sp. zn. II. ÚS 1611/09, takto:

Soudce Jiří Nykodým je vyloučen z projednávání věci vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 1611/09.

Odůvodnění:

Ústavní stížnost Hlavního města Prahy (dále jen "stěžovatel") proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 4. 2009, čj. 25 Cdo 907/2009 - 122, napadla, podle rozvrhu práce, do II. senátu Ústavního soudu a byla přidělena soudci zpravodaji Jiřímu Nykodýmovi.

Dne 19. 8. 2009 předložil soudce zpravodaj prvnímu. senátu Ústavního soudu k posouzení otázku své podjatosti. V řízení o této ústavní stížnosti má postavení vedlejšího účastníka PhDr. P . M., který ve svém vyjádření vznesl námitku jeho podjatosti. Tu odůvodnil tím, že v minulosti, v jiném sporu, zastupoval protistranu J. Nykodým, jako tehdejší advokát. Vzhledem k takto vznesené námitce podjatosti, i ke skutečnosti, že PhDr. P. M. již v minulosti (v řízení o ústavní stížnosti sp. zn. II. ÚS 488/03) jeho podjatost namítal, cítí se Jiří Nykodým být podjatým i v řízení o této ústavní stížnosti.

Podle § 36 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování ve věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

První senát Ústavního soudu, určený rozvrhem práce Ústavního soudu pro rozhodování o vyloučení soudců druhého senátu, dospěl, na základě prohlášení soudce J. Nykodýma, učiněného v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, k závěru, že soudce J. Nykodým, jako bývalý advokát protistrany vedlejšího účastníka, je vyloučen z projednávání této ústavní stížnosti.

Na základě těchto skutečností vyloučil I. senát Ústavního soudu soudce Jiřího Nykodýma z rozhodování o této ústavní stížnosti, protože ve věci shledal naplnění podmínek § 36 odst. 1, 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. září 2009


František Duchoň
předseda I. senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 9. 2009, sp. zn. II. ÚS 1611/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies