II. ÚS 1905/09

09. 09. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Františka Duchoně a soudců Ivany Janů a Vojena Güttlera o vyloučení soudce Jiřího Nykodýma z projednávání ústavní stížnosti stěžovatele Ing. J. V., zastoupeného JUDr. Petrem Kšádou, advokátem se sídlem Praha 9, Dubenecká 89, proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 1. 2009, čj. 26 Odo 1775/2006 - 74, rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 4. 2009, čj. 31 Co 243/2006 - 96, a rozsudku Okresního soudu Praha - východ ze dne 14. 11. 2005, čj. 5 C 189/2005 - 27, takto:

Soudce Jiří Nykodým je vyloučen z projednávání věci vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 1905/09.

Odůvodnění:

Ústavní stížnost Ing. J. V. (dále jen "stěžovatel") proti shora označeným rozhodnutím obecných soudů napadla, podle rozvrhu práce Ústavního soudu, do II. senátu a byla přidělena soudci zpravodaji Jiřímu Nykodýmovi.

Dne 1. 9. 2009 předložil soudce zpravodaj prvnímu senátu Ústavního soudu k posouzení otázku své podjatosti. V řízení o této ústavní stížnosti má postavení vedlejšího účastníka J. V. (žalobkyně v řízení před obecnými soudy). Po prostudování spisového materiálu zjistil, že J. V. byla jeho klientkou v době, kdy pracoval jako advokát. Stěžovatelem napadená rozhodnutí obecných soudů se týkají plnění ze smlouvy, která upravovala, pro dobu po rozvodu, vypořádání vzájemných vztahů bývalých manželů V., kterou pro ně, jako advokát, připravil. Z tohoto důvodu se soudce Jiří Nykodým cítí být v této věci podjatým.

Podle § 36 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování ve věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

První senát Ústavního soudu, určený rozvrhem práce Ústavního soudu pro rozhodování o vyloučení soudců druhého senátu, dospěl, na základě prohlášení soudce J. Nykodýma, učiněného v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, k závěru, že vzájemný vztah soudce J. Nykodýma, jako bývalého advokáta protistrany stěžovatele, jej vylučuje z projednávání této ústavní stížnosti.

Na základě těchto skutečností vyloučil I. senát Ústavního soudu soudce Jiřího Nykodýma z rozhodování o této ústavní stížnosti, protože ve věci shledal naplnění podmínek § 36 odst. 1, 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. září 2009


František Duchoň
předseda I. senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 9. 2009, sp. zn. II. ÚS 1905/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies